Tombolă

Copy of Girl Scouts Poster Template Regulament TOMBOLA DĂNILĂ

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

 

Organizatorul  tombolei Dănilă (denumitã ȋn continuare “Campania”) este Karpaten Schatze SRL (anterior „SF Invest 2000 SRL”), persoanã juridicã română, cu sediul social în Bucureşti, Strada Valsanesti,  nr. 1C,  Sector 3, înregistrată la Registrul  Comerțului sub nr. J40/8599/1995, având Cod Unic de Înregistrare RO7787203.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, atât la nr de tel. 0722533541, cât şi ȋn format electronic, prin accesarea site-ului www.borsdanila.ro

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea pe site-ul www.borsdanila.ro

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

Perioada de desfăşurare a Campaniei este 20.03.2017-31.07.2017, inclusiv.

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

Campania este organizată şi se desfăşoară pe tot teritoriul Romaniei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui client participant, persoană fizică, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campania ”Tombola Dănilă”  poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, care achiziţionează produse din gama Borș de Băut în perioada de desfăşurare a Campaniei, şi care trimite 7 bonuri fiscale, nu mai mult de 1 sticlă pe bon și nu mai mult de 1 bon pe zi  (explicație: pentru a nu goli raftul cu o singură achiziție și a da șansa câtor mai mulți clienți să  găsească  produsul la raft), pe adresa de email office@borșdanila.ro  sau prin poștă, la adresa: KARPATEN SCHATZE, Str. Valsanesti, nr 1C, sector 3, Bucuresti. La transmiterea pe mail trebuie redactat/scris nr. bonului și data la care s-a cumpărat, pentru că uneori nu se pot citi din poză aceste date.

Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului, indiferent dacă se află ĩn timpul serviciului sau nu, soţul/soţia, rudele de gradul I ale acestora, promoterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare precum şi soţul/soţia sau rudele de gradul I ale acestora.

Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidentã în România.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.borsdanila.ro

 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI

Premiile acordate în cadrul Campaniei ”Tombola Dănilă” vor fi următoarele:

-50 de excursii la munte *

-50 de seturi de farfurii

-50 de sorțuri de bucătărie

 

!!!!Niciunul dintre Premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

*excursia cuprinde 3 nopti de cazare la Predeal + mic dejun pentru 2 persoane

 

 

SECȚIUNEA 6. MODALITATEA DE PARTICIPARE

Pentru ȋnscrierea valabilã ȋn vederea participãrii la Campanie este necesarã ȋndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:

* Participantul trebuie sã se ȋnscrie la prezenta Campanie prin transmiterea unuia sau mai multor seturi de bonuri fiscale (câte 7 bonuri pentru un set, nu mai mult de 1 sticlă pe bon și nu mai mult de 1 bon pe zi emis automat la casele de marcat  dupã achitarea unuia din produsele participante la promoție), ȋn perioada 20.03.2017-31.07.2017, inclusiv).

* Produsele participante la promoție sunt sortimentele de Borș de băut :

Borș de băut  cu leuștean

Borș de băut cu roșii

Borș de băut cu țelină

Borș de băut cu scorțișoară.

 

* Înscrierea se va face exclusiv ȋn perioada tombolei. Participanţii se pot ȋnscrie la campanie ȋncepând cu data de 20 martie 2017 şi pânã la data de 31 iulie 2017.

* Participanţii se pot ȋnscrie la Campanie trimiţând 7 bonuri fiscale aferente cumpărării unui borș de  băut , impreuna cu numele adresa și numarul de telefon la adresa  KARPATEN SCHATZE, Str. Valsanesti, nr 1C, sector 3, Bucuresti  sau pe mail la office@borsdanila.ro

* Prin expedierea bonurilor fiscale in perioada promotiei, sunteti inscriși automat la tragerea la sorti ce va avea loc in 2 transe astfel:

Prima tragere la sorti va avea loc pe 1.08.2017

A doua tragere la sorti se va desfasura pe 15.08.2017

Înscrierea pe mail a mai multor persoane cu același set de bonuri descalifică automat pe toți care folosesc această metodă.

Ce trebuie sã facã Participantul?

-sã cumpere Borș de băut in perioada campaniei

-să păstreze bonul fiscal, 1 articol pe bon, 1 bon pe zi

-să colecteze 7 bonuri fiscale cu articolul borș de băut

-să le trimită la adresele mentionate mai sus

 

Câștigătorii vor postați pe site-ul www.borșdanila.ro și anunțați pe mail sau  telefonic de către reprezentantul Organizatorului.

Câştigătorii vor putea beneficia de PREMII numai după ce vor prezenta reprezentantului Organizatorului buletinul de identitate/ cartea de identitate sau certificatul de naştere, precum şi bonul original de casă care atestă cumpărarea Produsului

Neprezentarea câştigătorilor Campaniei în vederea ridicării premiilor câştigate sau, după caz, a validării acestora, atrage decăderea acestora din toate drepturile, iar premiile nefolosite vor rămâne la dispoziţia organizatorului.

Cheltuielile privind intrarea în posesia premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.

Câştigătorii nu pot cere şi obţine contravaloarea în bani a PREMIILOR câştigate.

 

Organizator

KARPATEN SCHATZE  SRL

(anterior „SF INVEST 2000 SRL”)

 

 

 

 

 

 

O părere la “Tombolă”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

100% natural!